A Travellerspoint blog

Kruger Park Day, 6.7.2016

sunny 24 °C

Budíček je skutečně na 4:30 a přesto, že jsme v Africe, vše běží v rámci naší expedice jako na drátkách a vesměs na čas. Snídaně je spíše rychlovka a vyrážíme k branám Kruger Park, který otevírá snad v 5:30 nebo v 6:00 nebo tak nějak a my tam chceme být mezi prvními. Východ slunce nám dělá kulisu, jsme skutečně v popředí noční fronty. Já bych řekla, že jsme mezi prvními deseti. Za námi se tvoří pěkná kolona. U brány Tony zařizuje formality, půlka výpravy žadoní o záchod, tak ještě toaletní break a pak už zaostřit dalekohledy, teleobjektivy i vlastní zrak. Je to trochu jako hledat houby v lese... ono se to řekne, že slona snad nepřehlédnete, ale třeba je skrytý za houštím, takže jakýkoli "sighting" (jak by řekli v angličtině, nevím, jak to mám přeložit) je vždycky odměna a něčí zásluha. Pokyn zní, když něco uvidíte, i když si nejste jistí, zakřičte "stop" a vozidlo zastavíme a prozkoumáme, co je k vidění. Seznam veškeré zvěře, kterou jsme za dnešní den viděli uvedu za závěr tohoto blogového příspěvku. První zvířata vidíme asi po 10 minutách jízdy. Mimochodem celý tento blogový příspěvek bude fotografická smršť...

large_IMG_1528.jpglarge_IMG_1546.jpglarge_IMG_1553.jpglarge_IMG_1558.jpglarge_IMG_1561.jpglarge_IMG_1562.jpglarge_IMG_1564.jpglarge_IMG_1570.jpglarge_IMG_1575.jpg

Wake up time is really at 4:30, even though we are in Africa, all seems to be going smoothly and our expedition is very timely. Breakfast is speedy and we head to the gates of Kruger Park, which opens at like 5:30 or 6:00 or smtg like that and we want to be there among the first. Sunrise is our traditional background now, we certainly make it to be quite in front in the queue that forms in front of the gate. I'd say we are among the first 10 vehicles and there is a nice long queue forming behind us. Tony organizes some formalities at the gate, half the crowd begs for a toilet stop, so we do that and then it's "get your binoculars ready, your zoom lenses and your expert eye sight". It's a bit like looking for mushrooms in the forest. You might think, how can you not see an elephant, but he may be hidden behind a bush, so any kind of sighting is always rewarding and we always have someone to thank. The instruction is, if you see something, just shout "stop" and we'll stop the vehicle and explore what is there to be seen. I will put the complete list of what we saw at the end of this blog entry. We see the first animals after about 10 minutes driving. This blog post will be a photo overload, sorry...

V Krugeru se nesmí vylejzat z aut, to dá rozum, vždyť se tu volně pohybují šelmy a jiná zvířata. Na toaletu tedy musíte do oplocených částí parku, kde se dá z vozidla vystoupit. Takových picnic spotů je tu více a jsou střežené branou a ploty. I v těchto místech se ale volně pohybuje zvěř, jako např. veverky, ptactvo a opice.

large_IMG_1577.jpglarge_IMG_1583.jpglarge_IMG_1586.jpglarge_IMG_1591.jpglarge_IMG_1596.jpglarge_IMG_1603.jpglarge_IMG_1612.jpglarge_IMG_1616.jpglarge_IMG_1620.jpglarge_IMG_1621.jpglarge_IMG_1623.jpglarge_IMG_1624.jpglarge_IMG_1626.jpglarge_IMG_1627.jpglarge_IMG_1639.jpglarge_IMG_1640.jpglarge_IMG_1644.jpg

In Kruger park you can't get out of the car, well of course, there are wild animals all over the place. So any toilet stop must be taken in the fenced areas of picnic spots that are designated for this purpose and keep people safe. There is a number of such spots, they all have a gate and are fenced. Even in these areas some animals move freely, such as squirrels, birds and monkeys.

Z Krugeru i jeho okolí je cítit business přístup, resorty i obchody působí západně a turisticky.
Jako jednu z prvních zastávek máme zastávku u napajedla, kde je větší množství hrochů, jsme svědky bitvy mezi hrochy, asi o teritorium, no ve spárech hrocha bych skončit nechtěla, ten má zuby jako slon kly.
Obědváme u jednoho z picnic míst, ale jelikož máme svou vlastní polní kuchyni, rozložíme si židle okolo auta, nejsme tedy za plotem, ale kdyby na nás vystartoval lev, snad stihneme naskákat do auta... Já se jdu ze zvědavosti projít do picnic areálu, kde potkám také ostraváky, ti mi hlásí, že podél řeky se prochází lev, tak tam mažu a vedle mě kouká k řece nějaká jihoafričanka, která se rozeřve na manžela "leopard!!!!!!!!!!!!!!, come here!" a tak ostřím zrak, je to trochu v dáli, zoom mi sotva stačí, takže to není fotka pro NG, ale je z ní rozpoznat, že to skutečně byl levhart. Jeho přítomnost způsobí, že paviáni v okolí levharta vysílají varovné signály a pokřiky a vylezou na most nad řekou. Vracím se k obědvající skupině a hlásím, že mám odškrtnutou velkou pětku. Během dopoledne jsme totiž již viděli bůvola, slona, lva, v předešlém parku nosorožce a nyní si odškrtávám levharta a je to! :D

large_IMG_1645.jpglarge_IMG_1646.jpglarge_IMG_1651.jpg

There is a business oriented approach that you can sense from the Kruger area, resorts, shops look western and touristy.
One of our first stops is at Nyamundwa Dam, where we can see a number of hippos and here we witness quite a battle between two hippos, first in the water, then on land. Looks at the teeth of the hippo as he opens his jaw so wide to attack the other one! Wow!
We have lunch in one of the picnic spots, but because we have all our equipment for a BBQ in the truck, we set up our own camp right outside the fenced picnic area, I guess if a lion came by, we'd have to jump into the truck pronto... I am interested in the picnic area so I go for a walk to see what is there, I run into the Ostrava couple, who say there is a lion on the other side of the river. I rush down to see, there is a SA lady who starts shouting at her husband to hurry as she spots a leopard. I try my best to work the zoom lens, so this is no photo for Nat. Geographic, but you can tell it is/was a leopard. His presence causes a huge racket among the baboons, who climb up high on a bridge over the river and shout out loud. I return to our group who are having lunch and I announce that I can tick the Big 5. It's cause we had already seen the buffalo, elephant and lion during the morning and of course we saw the rhino in Balule, so I thick the leopard and that is that! :D

Asi je to klika, lidé jezdí do Krugeru na dovolenou opakovaně, někteří jsou tu třeba na týden a jsou jistě mezi nimi i lidé, kteří levharta neviděli.
Zvířat vidíme hodně, některé před námi přechází silnici, jiná jsou trochu schovaná, jiná jsou u řeky, my hodně sledujeme i ptactvo. Silnici před námi přešli žirafy, lev, bradavičnatá prasata Pumba, impaly, vervet opičky i paviáni...
Lva i slony máme jako na dlani. Park zavírá v 5:00 odpoledne, takže pomalu míříme k bráně.
Cestou v houští se choulí ještě jeden levhart, je ho těžké spatřit, za a/ proto, že je obklíčený auty a za b/ proto, že je schovaný v chroští a samozřejmě s ním dosti splývá. Snímeček se mi v rámci situace podařil k mé spokojenosti. U silnice se také vyvaluje hyena. A na závěr ještě krásné stádo slonů s mladými, prochází se velice blízko našeho vozu, choboty nám do oken nestrkají, ale to je snad i dobře :)
Cestou z Krugeru zastavujeme v supermarketu pro nějaké zásoby.
Při příjezdu do lodge zjišťujeme, že nefunguje elektřina, všude však už hoří svíčky nebo petrolejové lampy, tak je to i trochu romantické. Tony a Doctor se i tak vrhají na večeři, vaří na plynu, takže v pohodě. Špagety s omáčkou a kukuřice. Po večeři rozlučka, protože je to naše poslední noc v této sestavě. Holanďani se zítra odpojují a půjčují si auto a jedou na vlastní pěst do Swaziland. Na rozloučenou si dáváme 2 lahve šampusu. My si ještě večer dáváme vínko s Tonym a Doctorem. Zítra si totiž můžeme přispat - snídaně je až v 7:30!
Byl to den plný zážitků a radosti z toho všeho, co jsme viděli.

large_IMG_1661.jpglarge_IMG_1663.jpglarge_IMG_1665.jpglarge_IMG_1670.jpglarge_IMG_1675.jpglarge_IMG_1684.jpglarge_IMG_1687.jpglarge_IMG_1681.jpglarge_IMG_1689.jpglarge_IMG_1692.jpglarge_IMG_1700.jpglarge_IMG_1701.jpglarge_IMG_1707.jpglarge_IMG_1708.jpglarge_IMG_1711.jpglarge_IMG_1725.jpglarge_IMG_1729.jpglarge_IMG_1742.jpglarge_IMG_1744.jpglarge_IMG_1746.jpglarge_IMG_1748.jpglarge_IMG_1750.jpglarge_IMG_1757.jpglarge_IMG_1760.jpglarge_IMG_1762.jpglarge_IMG_1769.jpglarge_IMG_1772.jpglarge_IMG_1773.jpglarge_IMG_1776.jpglarge_IMG_1777.jpglarge_IMG_1778.jpglarge_IMG_1783.jpglarge_IMG_1785.jpglarge_IMG_1790.jpglarge_IMG_1791.jpglarge_IMG_1792.jpglarge_IMG_1802.jpglarge_IMG_1808.jpglarge_IMG_1812.jpglarge_IMG_1819.jpglarge_IMG_1823.jpglarge_IMG_1828.jpglarge_IMG_1831.jpg

I guess this is really lucky, people go to the Kruger park for different kinds of holidays repeatedly, some people come here for a whole week or so and I am sure there are people among them, who haven't seen the leopard. We see lots of animals, some cross the road in front of us, some are a little bit hidden, some are at the river (Sabie), we are also into watching out for different kinds of birds. Giraffes have just crossed the road in front of us, so did the lion, warthogs, impalas, verver monkeys and baboons...
We have the lion and the elephants very near. The park closes at 5:00 pm, so we slowly make our way to the gate.
Curled up in the bushes we have a chance to see another leopard, he is so hard to spot though, firstly because he is surrounded by cars and secondly because he is quite camouflaged, as a predator should be, right? I do manage to snap this guy, much to my happiness the photo turns out quite ok considering the conditons it was taken in. At the side of the road we also bump into a hyena resting. And we top up our trip with a herd of elephants with young ones who wonder around very near our truck, they don't stick their trunks into the truck, but that is probably a good thing :)
On our way from the park we stop at a supermarket to get some supplies.
The electricity is out as we get to the lodge, but candles are lit up everywhere and so are petroleum lamps, so it's even a bit romantic. Tony and Doctor start to prepare dinner, they cook on gas, so no problem there. Spaghetti with sauce and corn. After dinner we have a bit of a good bye party as this is our last night as a complete group. The Dutch couple is leaving tomorrow morning, renting a car and doing their own trip to Swaziland. We share two bottles of champagne as a group and me and Vince have some wine with Tony and Doctor. We do have somewhat of a lie-in tomorrow - breakfast at 7:30, wow, great!
This was a day full of great experience, great sighting and happiness from everything we saw.

Kompletní listina zvířat, které jsme v Kruger parku viděli:
The complete list of animals we have spotted during our Kruger park visit:

Buffalo, a herd of elephants, solitary male elephant, impala, battle of the hippos, vervet monkey, whiteback vulture, giraffe adult+young, more elephants in the distance, elephant quite close, grey-headed parrots, wilder-beast, warthog, kudu (male+females+young), hippo in the distance, giraffe near road eating, squirrel, starlings, hadedah ibis, leopard walking across the river, baboons and more vervet monkeys, more kudu and impala, more Pemba (warthog), hippo, buffalo, crocodile, eagle, vervet monkey, huge heard of elephants, male lion crossing the road and then posing, a family of baboons with young ones, leopard sleeping in the bushes, hyena, 2 crocs in the hippo lake, 1 white bird in the middle of the crocs unidentified - probably a grey heron, african fish eagle, Vince's big bird - probably a bateleur eagle (no photo taken), sunbirds, cape turtle dove, some type of francolin, black collared barbet

A během ostatních safari a přesunů jsme viděli:
And during our other safari tours and transfers we spotted:

Big bird in the Joburg lodge garden - possibly a cormorant, camel in a field driving from Joburg, ostriches in the fields driving from Joburg, rhinos in the fields, donkeys, baboons, black ibis, warthog with babies at the side of the road, kudu, zebras, impalas, geckos, bats, tarantula, giraffes, white rhinos, crested barbet, some kind of bee-eater, elephants, hyena, lion (young male drinking at a waterhole), steenbok, lilac breasted roller, crested francolin, owl, yellow billed hornbill, blackbacked jackal (many of these we saw on multiple occasions)

Posted by McCaffreyD 02:13 Archived in South Africa

Email this entryFacebookStumbleUpon

Table of contents

Be the first to comment on this entry.

This blog requires you to be a logged in member of Travellerspoint to place comments.

Enter your Travellerspoint login details below

( What's this? )

If you aren't a member of Travellerspoint yet, you can join for free.

Join Travellerspoint